Nguyễn Tùng Studio

• Địa chỉ: 5B Phan Chu Trinh, TP.Nha Trang, Việt Nam

• Số điện thoại: 0583.810779 - 0906500553 - 0903574333

• Email: nguyentungphoto@yahoo.com

• Website: http://nguyentungphoto.com.vn/

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://NguyenTungStudio.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/nguyentungphotographer/